Ścisły finał Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2014

Ścisły finał Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za rok 2014

Do drugiego etapu jury zakwalifikowało pięć reportaży: Swietłana ALEKSIJEWICZ, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka (Время second-hand. Kонец красного человека), z rosyjskiego przeł. Jerzy Czech, wyd. Czarne; Iza MICHALEWICZ, Życie to za mało. Notatki o stracie i poszukiwaniu nadziei, wyd. Zwierciadło; Michał